Технічна експертиза

Предметом технічної експертизи може бути безпосередньо конструкція пристрою, обладнання, устатковання, або частини технічного пристрою, матеріалу, з якого він зроблений, або буде зроблений. Експертиза може охоплювати як весь виріб, так і його частину, наприклад ту, що впливає на безпеку під час експлуатації.

Крім того технічній експертизі піддають конструкторську та технологічну документацію (технічні умови, експлуатаційні документи, керівництва з експлуатації, інструкції по монтажу, пуску, налагодженню, етикетки та фірмові таблички…)

Технічна експертиза виробів та документації проводиться в Західному експертно - технічному центрі у відповідності до вимог технічних регламентів, національних та гармонізованих стандартів, технічних стандартів, нормативно – правових актів або технічних умов.

В деяких випадках технічна експертиза виробів потребує додаткових випробувань, досліджень чи тестувань на предмет правильності та доцільності застосовування матеріалів, засобів контролю, безпеки та автоматизації.

Виконання технічної експертизи підвищує безпеку за рахунок оцінки ризиків, пов'язаних з експлуатацією обладнання та допомагає підтримувати рівень безпеки на прийнятному рівні.

За результатами технічної експертизи видаються експертні висновки які містять результати досліджень та відповідні заключення.

Ми проводимо наступні види експертиз

 перевірка технічної документації

 дослідження технічного обладнання

 оцінка машин щодо вимог безпеки

 стрес - тести

 перевірка енергоефективності котлів

 аналіз небезпек і оцінка ризиків

 аналіз надійності систем безпеки

 перевірка використаних матеріалів

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com