Короткий опис процесу оцінки відповідності згідно модуля G

                            1 Назва та призначення модуля

Модуль G (відповідність одиниці продукції)

                                                             2 Процес виконання

В гарантує, що ПР, на який видано сертифікат відповідності, за результатами випробувань відповідає вимогам ТР, які до нього застосовуються

                                               3 Перелік документів В та вимоги до них

УПВ розробляє ТД для внутрішнього контролю виробництва, а саме:

- загальний опис ПР;

- технічний проект і виробничі креслення складальних одиниць, принципові електричні схеми;

- описи та пояснення щодо креслень, схем та застосування ПР;

- список стандартів з переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності ПР вимогам ТР

                                             4 Залучення третьої сторони (ООВ)

Залучається для здійснення чи організації контролю та проведення  випробувань зразка ПР згідно з відповідним стандартом (стандартами) з переліку національних стандартів або рівноцінних випробувань для перевірки відповідності кожного зразка вимогам ТР. У разі відсутності відповідного стандарту ООВ приймає рішення, яким визначається спосіб здійснення контролю і проведення випробувань

                                           5 Заключні документи та їх розробник

ООВ видає заявникові сертифікат відповідності та наносить на кожну перевірену одиницю ПР свій ІН або надає право його нанесення В

                          6 Нагляд за функціонуванням системи якості виробництва ПР

Не зазначено в (див. вимоги окремих ТР)

                                        7 Порядок та відповідальні за маркування НЗВ

УПВ наносить маркування НЗВ на кожну одиницю ПР, який відповідає  вимогам ТР разом з ІН ООВ

                                                  8 Термін зберігання документів

ООВ зберігає до закінчення строку дії сертифіката перевірки типу його копію разом з додатками та комплектами документів, включаючи подані В.

УПВ зберігає сертифікат відповідності ДВ разом з ТД протягом 10 років після виготовлення останнього зразка ПР

 

Опис скорочень:

НД – нормативний документ;

В – виробник;

ВЛ - випробувальна лабораторія;

ДВ – декларація про відповідність;

ІН - ідентифікаційний номер;

НД - нормативний документ;

НЗВ - Національний знак відповідності;

ООВ - орган з Оцінки відповідності;

ПР – продукція;

ТД - технічна документація;

 

ТР - технічний регламент;

УПВ -  уповноважений представник виробника

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com