Короткий опис процесу оцінки відповідності згідно модулів F, F1

                                        1. Назва та призначення модулів

Модуль F (відповідність типові за результатами перевірки продукції)

Модуль F1 (установлення відповідності продукції за результатами перевірки)

                                                           2 Процес виконання

Сукупно із способами за модулем B виробник гарантує, що ПР відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняє вимогам ТР, які до нього застосовуються. Відповідність ПР типові встановлюється за вибором В шляхом здійснення ПО або контролю і проведення випробувань кожного зразка ПР, або шляхом контролю і випробувань із застосуванням методу випадкового відбору зразків ПР.

В гарантує, що ПР відповідає вимогам ТР, які до нього застосовуються

                                          3 Перелік документів В та вимоги до них

Ті ж самі, що в модулі В.

Окремі вимоги модуля F щодо подання заявки до ООВ не зазначені. Треба діяти за вимогою конкретного ТР на ПР.

В вживає заходів щодо виробництва ПР та контролю за ним для забезпечення:

- відповідності вироблених ПР типовому зразку;

- однорідності партії ПР, якщо він надає ПР для перевірки у вигляді однорідних партій

Ті ж самі, що в модулі F, за виключенням того, що модуль В не застосовується.

УПВ надає ТД для внутрішнього контролю виробництва в обсязі вимог модуля Е1 для забезпечення: встановлення вимог, що застосовуються до відповідного ПР, в тому числі до його проектування, виду виробництва та застосування ПР; можливості оцінки відповідності ПР вимогам ТР, які до нього застосовуються; здійснення аналізу результатів оцінки ризиків

                                                  4 Залучення третьої сторони (ООВ)

Залучається до дій, пов’язаних з виконанням модуля В. Окрім того, ООВ контролює та випробує кожний зразок ПР за відповідними стандартами з переліку національних стандартів або рівноцінному випробуванню з метою встановлення відповідності типові, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та вимогам ТР. За відсутності відповідного стандарту ПО приймає рішення, яким визначається спосіб здійснення контролю і проведення випробувань.

ПО відповідно до вимог ТР методом випадковості відбирає зразок ПР з кожної партії, здійснює контроль та проводить його випробування, як це передбачено відповідними стандартами з переліку національних стандартів,  або проводить рівноцінні випробування з метою встановлення відповідності кожного відібраного зразка ПР вимогам ТР. За відсутності  відповідного стандарту ООВ приймає рішення, яким визначається спосіб здійснення контролю і проведення випробувань.

Якщо партія ПР не відповідає встановленим вимогам ТР, ПО або визначений законодавством орган виконавчої влади застосовує заходи для запобігання її розміщенню на ринку

                                             5 Заключні документи та їх розробник

ПО приймає рішення щодо схвалення контрольованої партії ПР.

Тільки для модуля F ООВ надає сертифікат, передбачений модулем В.

Для модулів F та F1 ООВ надає сертифікат відповідності на партію ПР, яка відповідає встановленим вимогам, та наносить на кожний зразок ПР із схваленої партії, за винятком тих, що не відповідають встановленим  вимогам, свій ІН або надає право його нанесення В або УПВ.

УПВ складає ДВ на кожний зразок продукції для забезпечення  ідентифікації зразка ПР

                          6 Нагляд за функціонуванням системи якості виробництва ПР

Не здійснюється, але у разі неодноразового виявлення невідповідності  партії ПР встановленим вимогам ООВ може запровадити перевірки кожного зразка

                                         7 Порядок та відповідальні за маркування НЗВ

УПВ наносить маркування НЗВ незалежно від способу перевірки на кожний окремий зразок ПР, що відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу (для F1 відповідність типовому зразку та наявність цього сертифікату не зазначені), та задовольняє вимогам ТР разом з ІН ООВ. ООВ може наносити свій ІН сам. За згодою ПО його ІН може наноситись на ПР в процесі їх виробництва

                                                      8 Термін зберігання документів

УПВ зберігає сертифікат відповідності та ДВ протягом 10 років після виготовлення останнього зразка ПР і подає на запит визначених законодавством України органів виконавчої влади їх копії для перевірки

 

Опис скорочень:

НД – нормативний документ;

В – виробник;

ВЛ - випробувальна лабораторія;

ДВ – декларація про відповідність;

ІН - ідентифікаційний номер;

НД - нормативний документ;

НЗВ - Національний знак відповідності;

ОА - Орган акредитації;

ОВ - обстеження виробництва;

ООВ - орган з Оцінки відповідності;

ПР – продукція;

СУЯ - система управління якістю;

ТД - технічна документація;

ТЗ - технічне завдання;

ТН - технічний нагляд;

ТР - технічний регламент;

ТУ - технічні умови;

УПВ -  уповноважений представник виробника

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com